MZ przeznacza 20 mln zł na szkolenia administracji

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających szpitalami. Celem jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez rozwój zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w szpitalach.

O dofinansowanie mogą ubiegać się uczelnie wyższe kształcące na kierunku lekarskim lub lekarsko – dentystycznym lub pielęgniarskim lub/ i położniczym lub zdrowia publicznego lub/i ekonomii lub/i zarządzania oraz podmioty prowadzące działalność szkoleniową.

Pracownicy administracyjni oraz zarządzający będą mogli skorzystać ze szkoleń dotyczących m.in.:

  • HB – HTA (Hospital Based Health Technology Assessment);
  • metodologii, monitorowania i zarządzania badaniami klinicznymi;
  • zarządzania finansowego, operacyjnego
  • zarządzania personelem podmiotów leczniczych oraz wykorzystywania map potrzeb zdrowotnych.

Wnioski o dofinansowanie będziemy przyjmować od 21.09.2018 r. od godziny 14:00 do 22.10.2018 r. do godziny 14:00. Szczegółowe informacje o konkursie znajdziesz tutaj