MZ nagrodziło PracoDawców Zdrowia

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu „PracoDawca Zdrowia”, którego głównym celem jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy i zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne wykrywające choroby cywilizacyjne, a w szczególności nowotwory.

O certyfikat mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które wykażą ponadprzeciętną troskę o zdrowie swoich pracowników i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia wewnątrz firmy.

Chcąc uhonorować wszystkich pracodawców, którzy dbają o swoich pracowników, Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs „PracoDawca Zdrowia”.O certyfikat mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy które wykażą ponadprzeciętną troskę o zdrowie swoich pracowników i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia wewnątrz firmy.

Aby stać się „PracoDawcą Zdrowia” należy spełnić przynajmniej osiem spośród dziesięciu kryteriów regulaminu; m.in.:

1. Promować aktywny styl życia pracowników.

2. Zwalczać palenie tytoniu wśród pracowników.

3. Nie pozwalać na sprzedaż i konsumpcję napojów alkoholowych na terenie instytucji.

4. Wspierać badania profilaktyczne pracowników, udzielając im raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań.

5. Podejmować działania promujące wśród pracowników zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie.

6. Uświadamiać pracownikom konieczność wykonywania przeciwnowotworowych badań profilaktycznych.

7. Działać na rzecz ograniczenia stresu swoich pracowników.

8. Wykorzystywać fundusz socjalny do działań wspierających zdrowie pracownika – wspomagać aktywność fizyczną i wypoczynek pracowników.

9. Współfinansować lub przynajmniej aktywnie wspierać kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, a w szczególności nowotworowym.

10. Chronić swoich pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Kapituła, w skład której wchodzą eksperci z zakresu medycyny, promocji praktyk zdrowotnych oraz przedstawiciele środowisk pracowniczych, starannie przeanalizowała wszystkie wnioski, przydzielając każdej z poszczególnych firm odpowiednią ilość punktów. Za każde spełnione kryterium przyznano po 1 punkcie. Warunkiem pozytywnie zaopiniowanego wniosku było uzyskanie minimum 8 na 10 punktów. Następnie ilość pozytywnych i negatywnych rekomendacji była sumowana; a o ostatecznym wyniku decydowała zwykła większość głosów wszystkich członków Kapituły. Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 17-stu pracodawców, jednak nie wszyscy zostaną uhonorowani certyfikatem.

Decyzją Kapituły nagrodzonych zostanie 13-stu beneficjentów, którzy wykazali się ponadprzeciętną troską o zdrowie swoich pracowników. Wśród nich znaleźli się:
1. Adamed Pharma S.A.,
2. BALTIC CLINIC Sp. z o.o.,
3. Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu,
4. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.,
5. Główny Urząd Statystyczny,
6. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
7. Ministerstwo Środowiska,
8. Roche Polska Sp. z o.o.,
9. Sandoz Polska Sp. z o.o.,
10. SITECH Sp. z o.o.,
11. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
12. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,
13. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Wielu pracodawców zaskoczyło Kapitułę ilością pomysłów oraz działań jakie podejmują na rzecz swoich pracowników. Szczepienia profilaktyczne, badania wzroku, konsultacje chirurgów naczyniowych, konsultacje dermatologiczne połączone z badaniem znamion dermatoskopem, warsztaty z fizjoterapeutą, badania pod kątem wykrywania chorób nowotworowych czy warsztaty żywieniowe z dietetykiem – to tylko kilka propozycji spośród ogromnego wachlarza korzyści, jakie zapewniają zatrudnionym laureaci certyfikatu „PracoDawca Zdrowia”.

Do drugiej edycji konkursu wpłynęło już kilka wniosków. Więcej szczegółowych informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia.


Źródło: MZ