Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejne mapy potrzeb zdrowotnych

Ministerstwo Zdrowia przygotowało i opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych dla kolejnych 15 grup chorób (tzw. moduł B) uzupełnione o analizę podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Mapy potrzeb zdrowotnych wpływają na poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnych przez wspomaganie procesów zarządczych w ochronie zdrowia.Wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji, istotnych z punktu widzenia pacjenta.

Mapy wspierają m.in. decyzje o przeznaczeniu środków inwestycyjnych w ochronie zdrowia oraz zmianie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich finansowania ze środków publicznych, tak aby odpowiadały potrzebom zdrowotnym obywateli w poszczególnych regionach.

Rozwinięciem idei map potrzeb zdrowotnych jest Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych – elektroniczne narzędzie, które już wkrótce pozwoli na wizualizację danych i analiz zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych. Dzięki temu korzystanie z map będzie łatwiejsze dla wszystkich użytkowników.

Zaktualizowane dokumenty dotyczą następujących grup chorób (tzw. moduł B):

 1. choroby metaboliczne
 2. choroby oka i okolic
 3. choroby skóry
 4. nienowotworowe choroby układu płciowego mężczyzn
 5. choroby układu moczowo-płciowego (kobiet)
 6. choroby nerek i dróg moczowych
 7. choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych)
 8. choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych)
 9. choroby dolnego odcinka układu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych)
 10. choroby nosa, zatok przynosowych, ucha, gardła i krtani
 11. choroby zakaźne – wirusowe zapalenie wątroby
 12. choroby zakaźne – HIV
 13. choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW)
 14. choroby jamy ustnej i stomatologia
  1. objawy
  2. urazy
  3. zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych

Jednocześnie mapy dotyczące pozostałych grup chorób, opublikowane w grudniu 2016 roku, zostały uzupełnione o poszerzoną analizę świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego.

Mapy opracował Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia wraz z ponad 150 ekspertami medycznymi, którzy reprezentują specjalizacje zaangażowane w leczenie poszczególnych grup chorób. Wypracowane dokumenty zostały również poddane dyskusji z konsultantami krajowymi oraz wojewódzkimi.

Mapy dla pierwszych 15 grup chorób (tzw. moduł A) opublikowano w grudniu 2016 roku, a  w przypadku nowotworów złośliwych (guzów litych) i chorób serca – w grudniu 2015. Analizy dotyczyły pełnego zakresu opieki zdrowotnej, czyli lecznictwa zamkniętego, AOS oraz POZ.

Jednocześnie w kwietniu 2016 roku opublikowane zostały mapy potrzeb zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego, przygotowane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Mapy są obecnie przygotowane w ramach projektu pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Co planuje MZ w 2018 roku

W najbliższej perspektywie Ministerstwo Zdrowia planuje:

 • opublikować Wnioski i Rekomendacje wynikające z danych i analiz przedstawionych w mapach – w pierwszym kwartale 2018 r.,
 • znowelizować rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych, co pozwoli wykorzystać wiedzę i doświadczenia płynące z publikacji dotychczasowych dokumentów – w pierwszej połowie 2018 r.,
 • opublikować II edycję map potrzebnych zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego (zawierających analizę oddziałów) – w maju 2018 r.,
 • opracować wnioski i rekomendacje na podstawie map potrzebnych zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego – w pierwszej połowie 2018 r.,
 • udostępnić platformę elektroniczną (Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych) prezentującą cyfrowo wszystkie analizy z map – w pierwszej połowie 2018 r.;
 • zaktualizować dane we wszystkich mapach potrzeb zdrowotnych w ujęciu chorobowym – do końca 2018 r.