Minister zapowiada łatwiejszy dostęp do okulisty

W resorcie zdrowia trwają analizy dotyczące rozszerzenia katalogu osób, mogących wystawiać skierowania na rehabilitację osób z dysfunkcją wzroku.

„Chciałbym by te skierowania były powszechnie wydawane np. przez optometrów i – być może – przez lekarzy POZ. Mam nadzieję, że już niedługo uda się wypracować rozwiązanie” – mówił minister zdrowia podczas spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych i specjalistami w dziedzinie okulistyki.

PZN postuluje również zniesienie obowiązku dostarczania skierowań do okulisty, jednak zdaniem ministra takie rozwiązanie może przyczynić się do wydłużenia czasu oczekiwania na wizytę oraz podkreślił, że rozstrzygnięcie tego problemu wymaga dalszych analiz.

Zwiększenie limitów na studia medyczne

Podczas spotkania minister Szumowski stwierdził, że zwiększenie limitów na studia medyczne pozwoli na zapewnienie w systemie ochrony zdrowia adekwatnej liczby specjalistów, m.in. okulistów dziecięcych. Przypomniał przy tym, że w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad polepszeniem warunków pracy lekarzy, tak by odciążyć ich od nadmiaru pracy administracyjnej. Ograniczenie biurokracji zwiększy dostępność i jakość udzielanych świadczeń.