Marek Tombarkiewicz na czele IGRiR

Dr n. med. Marek Tombarkiewcz został decyzją ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego powołany na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Adrian Pękacz, któremu na początku stycznia obowiązki dyrektora jednostki powierzył ówczesny szef resortu Konstanty Radziwiłł powrócił na dotychczasowe stanowisko dyrektora ds. administracyjno-technicznych.

Dr n. med. Marek Tombarkiewicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, ma specjalizację z anestezjologii, intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. W latach 2007 – 2016  był dyrektorem naczelnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. W 2016 r. odebrał z rąk Konstantego Radziwiłła nominację na podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia i pełnił ten urząd do 2018 r.

We wcześniejszych latach kariery zawodowej (2001 – 2007) był ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Końskich. Od 2006 r. przez dwa lata sprawował funkcję pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Medycyny Ratunkowej, a ponadto do 2016 r. również konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

źródło:IGRiR