Mammografia wystarczy

Zdaniem naukowców z Seattle badanie ultrasonograficzne piersi dodane do przesiewowej mammografii nie zwiększa wykrywalności raka piersi.

Mammografia jest badaniem przesiewowym w kierunku raka piersi. W Polsce zaleca się jej wykonywanie co 2 lata u kobiet pomiędzy 50. a 69. rokiem życia.

Naukowcy z Seattle postanowili sprawdzić jaki wpływ na wykrywalność raka piersi ma rutynowe wykonywanie badania ultrasonograficznego (USG) piersi razem z profilaktyczną mammografią. W tym celu przeanalizowali dane ponad 3,3 tysiąca kobiet poddanych zarówno mammografii, jak i USG piersi z danymi ponad 15,1 tysięcy kobiet poddanych przesiewowej mammografii. USG piersi było częściej zlecane łącznie z mammografią u młodszych kobiet z gruczołową budową piersi oraz z obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku raka piersi.

Zauważono, że dodanie USG piersi do przesiewowej mammografii znacząco zwiększyło liczbę wykonywanych biopsji piersi (z 27,7 do 57,4 na 1000 wykonanych badań). Nie wykazano natomiast, aby rutynowo stosowane USG piersi wraz z mammografią istotnie zwiększało liczbę wykrytych nowotworów piersi.

źródło: jamanetwork.com