Luka pokoleniowa w zawodzie pielęgniarki

W polskim systemie zdrowia jest zdecydowanie za mało pielęgniarek. Obecnie mamy do czynienia z luką pokoleniową w zawodzie – średnia wieku wynosi 51 lat.

Przy okazji powstania strategii dla polskiego pielęgniarstwa opracowywanej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przez cały ubiegły rok Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podkreślała potrzebę wykształcenia młodej kadry.

Zawód pielęgniarki i położnej postrzegany jest przez społeczeństwo bardzo dobrze. Pod tym względem Polska zajmuje wysokie miejsce w rankingu społecznego odbioru. Problemem jest jak przekonać młodzież, że warto studiować pielęgniarstwo i pozostać w zawodzie powiedziała serwisowi eNewsroom Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – To, co warto podkreślić i o czym musi pamiętać przyszła kadra, to piękno i samodzielność tej profesji. Pielęgniarki i położne pracują w oparciu o ustawę o tych zawodach. Wykonują czynności lecznicze, diagnostyczne, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne. Stanowią część zespołu terapeutycznego, obok lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów. Obecnie spoczywa na nich wiele czynności samodzielnych, jak ordynowanie, przepisywanie leków, środków pielęgnacyjnych, skierowania pacjentów na badania. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zachęca młode koleżanki do podejmowania kształcenia kierunkowego i pozostawania w zawodzie, w którym mogą się spełniać i realizować – podkreśla Małas.