Lepsza diagnostyka wrodzonych wad serca w CZD

jr

W Polsce wrodzone wady serca, po chorobach okresu okołoporodowego, są najczęstszą przyczyną zgonu niemowląt. Klinika Kardiologii IPCZD dzięki współpracy z Fundacją Serce Dziecka otrzymała od anonimowego sponsora środki finansowe na zakupienie specjalistycznej aparatury – spiroergometrii. Dziś (14 lutego) w Światowy Dzień Wad Wrodzonych Serca uroczyste otwarcie nowej pracowni.

Postęp jaki dokonał się w diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych serca spowodował,że stale rośnie populacje pacjentów dożywających wieku dorosłego. fot. archiwum
Postęp jaki dokonał się w diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych serca spowodował,że stale rośnie populacje pacjentów dożywających wieku dorosłego. Dobry wynik leczenia wad serca to nie tylko naprawa anatomii wady, ale również możliwość prowadzenia przez pacjentów aktywnego trybu życia.
W poprzednich latach dzieci i młodzież nawet z bardzo dobrym wynikiem leczenia wady serca miało ograniczany wysiłek fizyczny, było asekuracyjnie zwalniane z zajęć wf oraz zakazywano im uprawiania sportu.
W świetle wielu publikacji mała aktywność fizyczna u chorych po leczeniu wad wrodzonych serca jest czynnikiem ryzyka wcześniejszego zgonu. Wytyczne towarzystw naukowych kładą obecnie nacisk na propagowanie aktywności fizycznej w tej populacji pacjentów, dostosowanej do możliwości indywidualnych pacjenta.

„Metoda stosowana dla nieinwazyjnej oceny wydolności układu krążenia jest spiroergometria. Badanie to powinno wchodzić do standardu oceny pacjentów po leczeniu wady wrodzonej serca. Spiroergometria jednak wymaga współpracy ze strony pacjenta – co jest zwykle możliwe już u dzieci rozpoczynających naukę w szkole – wyjaśnia dr n. med. Anna Turska-Kmieć. – Bardzo ważnym, wymagającym pilnego opracowania i wdrożenia jest program rehabilitacji kardiologicznej dla populacji pediatrycznej z chorobami układu sercowo – naczyniowego w Polsce. Badanie spioergometryczne jest jednym z głównych elementów oceny wydolności dzieci i młodocianych w takim programie” – dodaje specjalistka.

Niestety w Polsce nie wszystkie ośrodki kardiologii dziecięcej posiadają tego typu aparaturę.