Lekarze rodzinni rozmawiaj o problemach POZ w ministerstwie

   O aktualnych problemach podstawowej opieki zdrowotnej oraz konieczności wprowadzenia zmian w poz w oparciu o cały system polskiej ochrony zdrowia dyskutowano podczas spotkania, które odbyło się w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli:  Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu MZ, Anna Miszczak – Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia MZ. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia reprezentowali: Bożena Janicka – Prezes PPOZ, Jarosław Król – członek Zarządu PPOZ oraz Dawid Dombek – ekspert PPOZ.

Ważną  część  spotkania  zajęła  dyskusja na  temat wdrażania e-zdrowia oraz planów w tym zakresie na 2020 rok. Omówiono aktualne problemy dotyczące funkcjonowania e-ZLA, e-WUŚ (m.in. przerwy i problemy z dostępem do platform),  finansowania, wdrożenia e-recept,   jak również pozostawienie możliwości wystawiania e-recepty w formie fakultatywnej (dobrowolnie), a nie obligatoryjnie. Wskazano na konieczność dalszych planowanych szkoleń oraz spotkań informacyjnych dotyczących rozwiązań w  zakresie  e-zdrowia.

Wśród omawianych tematów znalazły się także: Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (wskazano konieczne zmiany); przekształcenia podmiotów, cesja deklaracji (prace trwają), badania kwalifikacyjne przed szczepieniem (temat do dalszych wyjaśnień). Wskazano na konieczne zmiany w funkcjonowaniu poz, ale w oparciu o cały system („POZ” – „S”).

Podczas spotkania poruszono także tematy wizyt telefonicznych, czyli usankcjonowania obecnych sytuacji (porad telefonicznych) w codziennej praktyce (funkcjonowanie w całości realizowane zgodnie z ustaleniami lekarza i podmiotu), a także akredytacji oraz związanymi z nią planami.

– W związku z rosnącą biurokracją i nowymi zadaniami nakładanymi na podstawową opiekę zdrowotną przez inne resorty, Minister Zdrowia poinformował o planowanych pracach Departamentu Systemu Zdrowia w tym zakresie – dodaje Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Strony wyraziły wolę współpracy i wskazały  na konieczność dalszych spotkań oraz wypracowywania rozwiązań.