Lek kardiologiczny wycofany z rynku

jr

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu serii leku Vidotin. Nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności

fot. archiwum
Decyzja GIF dotyczy leku Vidotin w postaci tabletek 4 mg, seria H44088D z datą ważności na opakowaniu: 04.2017. Została podjęta na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za obrót na terenie Polski firmy Gedeon Richter Polska w związku z przekroczeniem limitu specyfikacji dla parametru zawartość substancji czynnej w badaniach stabilności.

Vidotin to lek stosowany się m.in. w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca oraz w celu zmniejszenia ryzyka incydentów sercowych u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego i zabiegach rewaskularyzacji, czyli poszerzaniu i udrożnianiu zwężonego naczynia krwionośnego.

Źródło: GIF