Leczenie onkologiczne zwiększa ryzyko chorób endokrynologicznych

Osoby leczone w młodości z powodu nowotworu mają wyższe ryzyko rozwoju chorób endokrynologicznych – dowodzą wyniki badań opublikowanych w JAMA Network Open.

W badaniu opublikowanym w JAMA Network Open przebadano pod kątem zaburzeń hormonalnych i porównano do odpowiednio dobranej grupy kontrolnej 32 548 osób, które między 15. a 39. rokiem życia otrzymywały leczenie onkologiczne.

Wykazano, że osoby te mają o 73% wyższe ryzyko rozwoju chorób endokrynologicznych w porównaniu do ogólnej populacji. Zaburzenia funkcji hormonalnej dotyczyły głównie tarczycy, jąder oraz trzustki i występowały najczęściej u osób leczonych w przeszłości z powodu białaczek, chłoniaka Hodgkina oraz guzów mózgu, co najprawdopodobniej wynika ze stosowanych metod leczenia.

Badacze podkreślają konieczność ścisłej kontroli osób wyleczonych z nowotworu nie tylko pod kątem wznowy choroby, chorób układu sercowo-naczyniowego, ale również chorób układu wewnątrzwydzielniczego.

źrodło: jamanetwork.com