Kurs prowadzenia badań i pisania tekstów naukowych w bioetyce

Uniwersytet Jagielloński organizuje kurs dla studentów, doktorantów i młodych naukowców, którzy interesują się problematyką bioetyczną.

Data: 12-14.09.2018 r.
Miejsce: Zakład Filozofii i Bioetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, ul. Michałowskiego 12, Kraków
Organizator: Zakład Filozofii i Bioetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, Centrum Etyki i Prawa Biomedycznego Uniwersytetu w Leuven
Szczegółowe informacje: http://www.publishorperish.confer.uj.edu.pl

Kurs przeznaczony dla studentów i absolwentów pielęgniarstwa, medycyny, filozofii, teologii, zdrowia publicznego i prawa, którzy chcieliby prowadzić lub już prowadzą badania w dziedzinie bioetyki.
Uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi planowania i prowadzenia badań naukowych, a także pisania tekstów przeznaczonych do publikacji w recenzowanych czasopismach.
Wykłady, dyskusje i ćwiczenia praktyczne dotyczyć będą wszystkich najważniejszych elementów pracy naukowca: tworzenia projektu badawczego, planu badań, wyboru pisma naukowego, pisaniu artykułu, korespondencji z recenzentami i redakcją, a także promocją wyników badań w mediach społecznościowych.
Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim.