Konsolidacja nie oznacza likwidacji

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego po publikacji  w jednej z telewizji materiału dotyczącego konsolidacji szpitali klinicznych WUM wystosował oświadczenie, w którym stanowczo i kategorycznie zaprzecza tezie o likwidacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

 Poniżej wyjaśnienia Rektora WUM

  1. Konsolidacja nie oznacza likwidacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus jako miejsca realizacji świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, przeciwnie, wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces zależy na zwiększeniu liczby i jakości udzielanych świadczeń.
  2. W przygotowywanym planie operacyjnym konsolidacji i restrukturyzacji nie ma zamierzeń skutkujących likwidacją, połączeniem, czy zmniejszeniem potencjału klinik, oddziałów, poradni – tych wszystkich miejsc, gdzie są przyjmowani pacjenci. Jesteśmy przekonani, że pacjenci w tym procesie nie odczują, że dokonała się zmiana organizacyjna. Nie ma żadnych podstaw  do publicznych wypowiedzi dotyczących likwidacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Takie działanie godzi nie tylko w interes pracodawcy, ale także potencjalnych pacjentów, którzy są tym samym wprowadzani w błąd.
  3. Mamy świadomość, że proces restrukturyzacji nie może skutkować zmniejszeniem liczby personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Lekarzy i pielęgniarek po prostu brakuje, stąd w programie operacyjnym takich zamierzeń nie ma.
  4. Od pierwszego spotkania ze związkami zawodowymi (15 czerwca br.) informujemy, że skutkiem konsolidacji będzie optymalizacja zatrudnienia w obszarach administracyjnych i pomocniczych medycznych wynikająca z konsolidacji działalności w ramach jednej struktury organizacyjnej. Wszelkie działania w tym obszarze będą prowadzone z poszanowaniem obowiązujących przepisów.
  5. Rewitalizacja kampusu Lindleya jest naszym podstawowym zamierzeniem i celem w procesie konsolidacji. Niezrozumiałe i fałszywe jest twierdzenie, że konsolidacja zablokuje możliwość uzyskania finansowania na ten cel. Chcemy leczyć pacjentów i uczyć studentów w godziwych warunkach, a bez inwestycji nie jest to możliwe. Nie zaprzestajemy usilnych działań niezbędnych do pozyskania środków finansowych na cel rewitalizacji i modernizacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
  6. Niestety jest za późno na samodzielną restrukturyzację każdego ze szpitali, których sytuacja w każdym wymiarze jest katastrofalna – wyniki finansowe, zadłużenie, brak wspólnego wykorzystania istniejącej infrastruktury – spowodowały, że dzisiaj tylko tak drastyczny ruch daje szansę na uratowanie szpitali i Uniwersytetu.

„Walcząc o uratowanie szpitali klinicznych prowadzimy otwartą politykę informacyjną, publikując dane dotyczące ich sytuacji finansowej. Niezrozumiałe są zatem zarzuty o braku dostępu do takich informacji” – podkreśla prof. Wielgoś.

 

zdj. Wikipedia