Konieczne zmiany systemowe w leczeniu bólu

MG

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę na konieczność opracowania wzoru karty leczenia bólu w formie ankiety do wypełnienia przez pacjenta, która zawierałaby możliwość określenia stopnia natężenia bólu oraz jego lokalizację.

fot. archiwum
W wystąpieniu do Ministra Zdrowia Bartłomiej Chmielowiec postuluje o zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Rzecznik przypomina, że każdy pacjent ma prawo do leczenia bólu – gwarantuje to art. 20a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Natomiast każdy podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentowi ma obowiązek podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.Bartłomiej Chmielowiec uważa, że powinien zostać uregulowany obowiązek odnotowywania w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta informacji o występowaniu bądź niewystępowaniu dolegliwości bólowych towarzyszących pacjentowi podczas choroby. Określenie wzoru karty leczenia bólu pozwoli natomiast na ocenę stanu zdrowia pacjenta w zakresie objawów bólowych a także monitorowanie jego leczenia,
Wprowadzenie zmian spowoduje podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych. Ponadto przyczynią się one bezpośrednio do zebrania jeszcze bardziej szczegółowego wywiadu od pacjenta oraz odnotowania tych informacji w jego dokumentacji medycznej.

źródło: http://www.rpp.gov.pl