Konieczna pilna refundacja leków dla chorych na raka płuca

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin apeluje do Ministra Zdrowia o refundację leków zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej i zalecanych przez międzynarodowe towarzystwa naukowe.

2018 rok rozbudził nadzieje pacjentów z rakiem płuca, ponieważ na listę leków refundowanych weszły przełomowe leki dotychczas niedostępne dla chorych w Polsce. Pewna grupa pacjentów zyskała oręż w walce z chorobą. Niestety wciąż dalecy jesteśmy od zapewnienia wszystkim pacjentom leczenia zgodnego z zaleceniami ESMO oraz współczesną wiedzą medyczną.

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin w imieniu polskich Pacjentów apeluje do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie działań, które zmienią sytuację zdrowotną chorych i zapewnią im szybką dostępność do innowacyjnych terapii w ramach systemu refundacyjnego.

Link do petycji znajduje się tutaj:

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_pilnej_refundacji_lekow_dla_chorych_na_raka_puca?uv=13381412