Kardioznacznik wkracza w II fazę badań

FIR

Synektik zakończył I fazę badań klinicznych innowacyjnego radioznacznika do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego znajdującej zastosowanie w przypadku choroby wieńcowej. Wyniki i zabezpieczone środki finansowe umożliwiają rozpoczęcie II fazy badań – informują władze Spółki.

Dariusz Korecki: Otrzymane wyniki są zgodne z celami wyznaczonymi dla badania I fazy fot. Synektik SA.
Podstawowym celem I fazy badań klinicznych było określenie bezpieczeństwa i tolerancji kardioznacznika na grupie zdrowych pacjentów.

Otrzymane wyniki są zgodne z celami wyznaczonymi dla badania I fazy. W ostatnim czasie prowadziliśmy intensywne prace, których celem było przygotowanie się do sprawnego rozpoczęcia II fazy badań. Wkrótce poinformujemy o szczegółach – zapowiada Dariusz Korecki, wiceprezes Zarządu Synektik S.A.

Spółka pozyskała na rozwój projektu ponad 21 mln zł grantów, w tym prawie 16 mln zł 100-proc. bezzwrotnej dotacji z prestiżowego programu Horyzont 2020. Firma posiada tym samym zabezpieczone pełne finansowanie niezbędne do przeprowadzenia II fazy badań.   Opisywana metoda umożliwia pomiar ilościowego przepływu krwi przez mięsień sercowy, co pozwala przeprowadzić analizę stanu zdrowia po przebytym zawale mięśnia sercowego i w chorobach niedokrwiennych serca oraz ocenić stopień zaawansowania choroby wieńcowej.

Nasz projekt jest innowacyjny w skali światowej. Jednocześnie znajduje zastosowanie w diagnostyce wyjątkowo popularnych na całym świecie schorzeń, a więc stanowi odpowiedź na realne zapotrzebowanie medyczne” – wyjaśnia Dariusz Korecki.

Strategicznym rynkiem w przypadku kardioznacznika będą dla Synektik Stany Zjednoczone. W 2015 r. firma uzyskała na terenie USA patent, który będzie obowiązywał do końca 2031 r.

Rocznie w USA przeprowadza się kilkanaście milionów procedur kardiologicznych z użyciem radiofarmaceutyków, z czego ok. 80 proc. dotyczy perfuzji mięśnia sercowego. Rynkowe prognozy wskazują jednocześnie, że sprzedaż radiofarmaceutyków w Stanach rośnie co roku w ponad 20-proc. tempie i osiągnie w 2022 r. wartość 6,5 mld dol. Zagospodarowanie nawet niewielkiej części tego rynku będzie oznaczało dla Synektik ogromne zyski” – twierdzi Dariusz Korecki.