Kardiolodzy biją na alarm

ELA

Jeśli nie podejmiemy żadnych zmian, w 2030 r. w Polsce będzie o 38 tys. więcej zawałów niż w roku 2012. Konieczna jest także skuteczna prewencja wtórna, bez tego system nie wytrzyma – przekonują specjaliści.

Uczestnicy konferencji zorganizowanej 5 marca br. w Sejmie byli zgodni, że potrzebna jest lepsza koordynacja postępowania między kardiologami i lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej fot. Paweł Kula Sejm RP
Mimo wielu sukcesów, z powodu chorób układu krążenia w Polsce umiera co druga osoba. Zgodnie z raportem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, liczba osób z rozpoznaną chorobą wieńcowa sięga 1,5 mln. Rocznie 90 tys. Polaków zapada na zawał serca, a prawie 200 tys. jest hospitalizowanych z powodu innych postaci choroby niedokrwiennej serca. Ponadto ok. 170 tys. osób hospitalizuje się z powodu niewydolności serca.

Choroby serca i naczyń są także jedną z głównych przyczyn inwalidztwa i niezdolności do pracy. Analitycy ocenili, że koszty związane tylko z choroba niedokrwienna serca znacząco przekraczają kwotę 40 mld zł, przy czym w znaczącej części są to koszty związane ze zwolnieniami lekarskimi, wcześniejszymi emeryturami i rentami inwalidzkimi oraz przedwczesną umieralnością.

O wynikach leczenia zawałów serca w Polsce, profilaktyce i rehabilitacji osób z chorobą wieńcową, dostępności badań i konsultacji kardiologicznych oraz o niezbędnych zmianach w opiece nad pacjentem po zawale dyskutowano 5 marca br. w Sejmie. Konferencję „Zawał serca – jak uniknąć, jak przeżyć?”, zorganizowała wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska wraz z przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej Lidią Gądek, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. dr. hab. n. med. Zbigniewem Kalarusem oraz przewodniczącym Komisji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dr. hab. n. med. Piotrem Jankowskim.

„Nasze spotkanie ma być okazją do rozmowy o problemie zawału serca i jego konsekwencjach oraz do poszukiwania dobrego wyjściaBardzo liczę na dobrą dyskusję. Jest problem, rozmawiamy, diagnozujemy, zastanawiamy się nad terapią i wprowadzamy terapię w życie” – powiedziała wicemarszałek Elżbieta Radziszewska, otwierając konferencję.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zainicjowało projekt, którego celem jest wprowadzenie optymalnego modelu kompleksowej rehabilitacji i wtórnej prewencji. Zdaniem kardiologów, zapewnienie kompleksowej opieki dla osób po zawale, w tym poprawa dostępu do rehabilitacji, w całej Polsce, spowoduje, że liczba zgonów z powodów kardiologicznych zmniejszy się rocznie o blisko 3,4 tys., liczba zawałów serca o blisko 4 tys., a liczby hospitalizacji – o ponad 23 tys.