Joga pomaga pacjentom z astmą

Pacjenci zmagający się z astmą mogą poprawić jakość swojego życia oraz uzyskać korzyści terapeutyczne poprzez praktykowanie jogi – dowodzą w pracy przeglądowej naukowcy z Hong Kongu.

fot. CC0 Public Domain unsplash.com

Pod lupę naukowców trafiły badania opublikowane w badach Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE, CINAHL, AMED, oraz PsycINFO. Dodatkowo analizowano dane związane z poprawą jakości życia pacjentów z astmą zawarte w rządowym portalu ClinicalTrials.gov. W sumie analizie poddano 15 randomizowanych badań klinicznych, spośród których do oceny wybrano 1048 uczestników.

W badanej grupie znaleźli się dorośli pacjenci z łagodną lub średnio nasiloną astmą rozpoznaną co najmniej 6 miesięcy przed dokonanymi badaniami. Istotny również jest fakt, że każdy z pacjentów praktykował jogę i/lub techniki medytacyjne.

Zdaniem naukowców dostępne dane wskazują, że joga poprawia jakość życia pacjentów o 0,5 pkt. w siedmiopunktowej skali AQLQ. Nie mniej jednak ćwiczenia nie wpływały na możliwość zaprzestania terapii środkami farmakologicznymi. Jednocześnie autorzy analizy podkreślili, że joga nie powodowała skutków ubocznych u pacjentów z astmą, co może sugerować bezpieczne zalecanie tej formy aktywności fizycznej pacjentom zmagającym się z tą chorobą.

 Źródło: Cochrane DOI: 10.1002/14651858.CD010346.pub2