Jest refundacja immunoterapii dla chorych na raka płuca

Obowiązujący od 1 maja wykaz leków refundowanych przyniósł duże zmiany w programach lekowych dotyczących terapii onkologicznych, w tym szczególnie wyczekiwane zmiany w programie leczenia raka płuca. Pacjenci z rakiem płuca otrzymali dzięki nowej liście refundacyjnej dostęp do innowacyjnych opcji terapeutycznych z katalogu immunoterapii.

Tylko w 2014 roku na nowotwory oskrzeli i płuc w Polsce zachorowało 22 tysiące osób. Te nowotwory są pierwszą przyczyną zachorowań onkologicznych u mężczyzn i drugą przyczyną zachorowań u kobiet. Nowotwory złośliwe oskrzela i płuc są również wciąż główną przyczyną zgonów z  powodu chorób nowotworowych. W 2014 roku z powodu tej grupy chorób zmarło ponad 23 tysiące osób – niemal 4 tysiące osób więcej niż w roku 1999. Szczególny wzrost śmiertelności można odnotować w ostatnich latach u kobiet.

Majowa lista refundacyjna niesie za sobą bardzo ważne zmiany dla pacjentów z rakiem płuca, który jest najczęściej występującą chorobą nowotworową w Polsce. Postęp w farmakoterapii pozwolił na dokonanie przełomu w leczeniu tej choroby. Niestety ze względu na niedostępność nowych leków w refundacji, rokowania chorych były bardzo złe. Innowacyjne leczenie, stosowane już w wielu rozwiniętych krajach, znacznie wydłuża przeżycie pacjentów z rakiem płuca” – mówi Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Pozytywne decyzje dotyczą również chorych z rakiem nerki oraz chłoniakiem Hodgkina. Również ci pacjenci będą mieli możliwość skorzystania z dotychczas niedostępnego w Polsce, innowacyjnego leczenia. Zmiany w programach lekowych pozwolą na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby oraz zmniejszenie ryzyka zgonu pacjentów.