Jest porozumienie w sprawie aneksów do umów w POZ

Porozumieniem zakończyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Federacji Porozumienie Zielonogórskie dotyczące aneksowania umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Lekarze POZ zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim podpiszą aneksy, które będą obowiązywać do końca 2019 roku.

Stało się to możliwe po długich negocjacjach, które zakończyły się w końcu osiągnięciem konsensusu zarówno w kwestii finansowania POZ, jak również w kwestiach dotyczących e-zdrowia. Strony postanowiły zgodnie współpracować, szczególnie na poziomie regionalnym przy wsparciu personelu medycznego w skutecznym wdrażaniu e-zdrowia, w tym e-ZLA, e-recepty i e-skierowania. „Osiągnięcie porozumienia stało się możliwe dzięki dobrej woli i zrozumieniu obu stron, które brały udział w negocjacjach.Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, wszystkie gabinety lekarzy rodzinnych będą otwarte po 1 grudnia, tak jak dotychczas” – oceniają lekarze.