Jest porozumienie ratowników medycznych z Ministerstwem Zdrowia

JG

Wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia ratowników o 400 zł od lipca 2017 roku i o kolejne 400 zł od stycznia 2018 r. oraz uchwalenie tzw. małej noweli ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do końca listopada tego roku – to niektóre z ustaleń wtorkowego porozumienia pomiędzy MZ a ratownikami. Akcja protestacyjna została zawieszona.

Akcja protestacyjna została zawieszona. fot. archiwum
Dokument podpisał wiceminister Marek Tombarkiewicz z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.
Podwyżki mają objąć wszystkich ratowników medycznych bez względu na formę zatrudnienia.
r
Protest został zawieszony do 30 czerwca 2018 roku. Wtedy rozmowy mają zostać wznowione, bo ratownicy domagają się docelowo takich podwyżek jak pielęgniarki – o 1600 złotych brutto.

Protest ratowników trwał od 24 maja. Zaczęto od oflagowania budynków oraz oznaczenia logo akcji pojazdów i odzieży. Później przez tydzień ratownicy wszystkich pacjentów przewozili do szpitala, jadąc na sygnale. 30 czerwca zorganizowali protesty w wielu miastach Polski. Ratownicy przekonują, że pomimo dużej odpowiedzialności są nisko opłacani, a ich podstawowe wynagrodzenie wynosi ok. 1,6-2,2 tys. zł netto. Narzekają też na przepracowanie, wskazują, że niektórzy z nich pracują nawet po 400 godzin miesięcznie.