Jesienne rezydentury rozdysponowane

Na jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2018 r.) Minister Zdrowia przyznał 4105 rezydentur. Najwięcej miejsc przypada na choroby wewnętrzne (542 miejsca), pediatrię (268 miejsc) i medycynę rodzinną (241).

Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2018 r.

Specjalizacja: liczba miejsc

alergologia 14

anestezjologia i intensywna terapia 195

angiologia 8

audiologia i foniatria 20

balneologia i medycyna fizykalna 2

chirurgia dziecięca 40

chirurgia klatki piersiowej 19

chirurgia naczyniowa 12

chirurgia ogólna 157

chirurgia onkologiczna 33

chirurgia plastyczna 0

chirurgia stomatologiczna 19

chirurgia szczękowo-twarzowa 9

choroby płuc 53

choroby płuc dzieci 26

choroby wewnętrzne 542

choroby zakaźne 112

dermatologia i wenerologia 14

diabetologia 33

diagnostyka laboratoryjna 13

endokrynologia 13

endokrynologia i diabetologia dziecięca 12

epidemiologia 12

farmakologia kliniczna 2

gastroenterologia 8

gastroenterologia dziecięca 10

genetyka kliniczna 9

geriatria 43

hematologia 56

immunologia kliniczna 4

kardiochirurgia 29

kardiologia 162

kardiologia dziecięca 8

medycyna lotnicza 0

medycyna morska i tropikalna 2

medycyna nuklearna 23

medycyna paliatywna 10

medycyna pracy 28

medycyna ratunkowa 130

medycyna rodzinna 241

medycyna sądowa 12

medycyna sportowa 2

mikrobiologia lekarska 15

nefrologia 54

nefrologia dziecięca 14

neonatologia 123

neurochirurgia 13

neurologia 145

neurologia dziecięca 13

neuropatologia 1

okulistyka 55

onkologia i hematologia dziecięca 18

onkologia kliniczna 123

ortodoncja 21

ortopedia i traumatologia narządu ruchu 149

otorynolaryngologia 32

otorynolaryngologia dziecięca 14

patomorfologia 60

pediatria 268

pediatria metaboliczna 5

periodontologia 14

położnictwo i ginekologia 146

protetyka stomatologiczna 22

psychiatria 176

psychiatria dzieci i młodzieży 46

radiologia i diagnostyka obrazowa 78

radioterapia onkologiczna 67

rehabilitacja medyczna 146

reumatologia 29

stomatologia dziecięca 10

stomatologia zachowawcza z endodoncją 23

toksykologia kliniczna 19

transfuzjologia kliniczna 30

urologia 25

zdrowie publiczne 14

Suma końcowa 4105

Źródło: MZ