Jak dostosować rynek do potrzeb osób chorych przewlekle

Zwiększenie świadomości społecznej na temat osób, które pomimo choroby przewlekłej nie chcą korzystać z rent i zwolnień lekarskich, ale starają się prowadzić normalne, aktywne życie, w tym kontynuować pracę zawodową, to cel kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”

Organizatorem kampanii są Pracodawcy RP, wspierani w bieżących działaniach przez wybitnych ekspertów medycznych i 9 organizacji, skupiających pacjentów chorujących przewlekle. W tym roku działania kampanii zostały objęte patronatem Ministra Zdrowia.

Oddźwięk i skala poparcia, z jakimi spotkały się dotychczasowe inicjatywy kampanii, pokazują, że dotyka istotnych spraw wielu grup społecznych i instytucji, nie tylko pacjentów.

Zmiany demograficzne, rosnąca liczba osób żyjących z chorobami przewlekłymi oraz coraz mocniej zaznaczający się deficyt pracowników na rynku pracy, to problem całej Europy i wielu innych rozwiniętych gospodarek świata. W tych krajach trwa dyskusja nad sposobem rozwiązania problemu i narasta przekonanie o potrzebie odejścia od dotychczasowej, ustandaryzowanej koncepcji pracy i stworzenia jej nowego modelu, który będzie uwzględniał bieżące możliwości i potrzeby konkretnej osoby.

Dlatego w tym roku organizatorzy kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” postanowili zwrócić się bezpośrednio do środowiska pracodawców z inicjatywą, aby spojrzeli na osoby chorujące przewlekle jak na innych pracowników, którzy swoimi umiejętnościami i wiedzą mogą w znaczny sposób przyczynić się do sukcesów organizacj w której są zatrudnieni.

Na zlecenie organizatorów kampanii zostały przeprowadzone dwa badania: jakościowe, mające na celu identyfikację problemów osób chorujących przewlekle na rynku pracy oraz ilościowe, badające postawy polskich pracodawców. Badania pokazały przede wszystkim, że pracodawcy i pracownicy chorujący przewlekle żyją w osobnych światach, które dzieli brak zaufania. Pracownik nie mówi o swojej chorobie, a pracodawca w najlepszym przypadku się o to nie pyta. Ale mimo tego, że jest to wciąż dominująca rzeczywistość, nie brakuje przykładów na to, że część pracodawców wdraża praktyki, ułatwiające pracownikom chorującym przewlekle łączenie leczenia z pracą. Oprócz elastycznego czasu pracy, okresowej możliwości wykonywania obowiązków w zmniejszonym wymiarze godzin czy zmiany stanowiska, są firmy, które stosują już zaawansowane rozwiązanie wspierające pracownika, jak specjalne programy adaptacyjne po powrocie ze zwolnienia chorobowego.

Dlatego w ramach tegorocznej odsłony kampanii jej organizatorzy postanowili zwrócić się do pracodawców z prośbą o nadesłanie przykładów najlepszych praktyk stosowanych przez nich w trosce o chorujących pracowników, zebrać je i opublikować w formie raportu „Firmy przyjazne pracownikom chorującym przewlekle”. Celem tej inicjatywy jest zarówno uhonorowanie firm, które wychodzą naprzeciw potrzebom pracownikom z doświadczeniem choroby przewlekłej, jak i zachęcenie innych firm, aby dołączyły do tego grona.

Jednocześnie, jako że z badań postaw pracodawców jednoznacznie wynika, że równie ważne jest ich przekonanie, że chory przewlekle pracownik jest dobrze i skutecznie leczony, a choroba trzymana pod kontrolą, drugą planowaną w tym roku inicjatywą jest petycja „Każdy chory przewlekle choruje inaczej”. Wśród postulatów na pierwszy plan wysuwa się apel o zapewnienie odpowiedniej opieki, w tym dostępu do nowych terapii, zwiększających możliwość spersonalizowanego leczenia i utrzymania choroby pod kontrolą. Bez wsparcia ze strony polityki zdrowotnej trudno będzie osobom chorym przewlekle pozyskać zaufanie pracodawców i promować wśród nich postawy sprzyjające utrzymaniu pracy przez chorujących pracowników.