Innowacyjne zabiegi podczas SZKI

mw

Wczesne rozpoznanie i leczenie chorób serca pozwala nie dopuścić do rozwoju niewydolności serca. Daje to pacjentom lepsze rokowania, szansę na dłuższe życie i powrót do aktywności zawodowej i rodzinnej. Sprzymierzeńcem lekarzy w walce o zdrowie pacjentów jest nowoczesny sprzęt medyczny.

Polskie produkty i usługi z zakresu telemedycyny nie ustępują w niczym tym, stosowanym w innych rejonach świata – przekonywał zaś dr hab. Krzysztof Milewski, Dyrektor Generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland (AHP) – choć brak im wsparcia i finansowania ze strony rządu. Często polskie rozwiązania są nawet bardziej innowacyjne i tańsze od zagranicznych odpowiedników, a przez to bardziej dostępne dla pacjentów – dodał dr hab. Milewski.

Potwierdzeniem efektywnego zastosowania telemedycyny w kardiologii jest zaprezentowany podczas Konferencji Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych (22-23 marca) system monitorowania serca, stworzony i testowany przez American Heart of Poland (AHP), którym objęto blisko 1000 pacjentów. Prof. dr hab. Paweł Buszman wicedyrektor ds. Badań Przedklinicznych i Kierownik Pracowni Doświadczalnej Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland (AHP) wyraził nadzieję, że w niedługim czasie system ten znajdzie zastosowanie w całym kraju.

Podczas konferencji przeprowadzono nowatorskie zabiegi rewaskularyzacji w formie bezpośrednich transmisji na żywo zabiegów wykonywanych przez zespoły lekarzy w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca w Ustroniu i w Bielsku Białej („live case”). Wśród prezentowanych zabiegów znalazły się m.in. zabiegi rotablacji czy wykorzystania bioresorbowalnej platfomy magnezowej w leczeniu choroby wieńcowej. Uczestnicy konferencji mieli niecodzienną możliwość obserwowania doświadczonych kardiologów i kardiochirurgów przy pracy, a także aktywnego udziału w zabiegach, ich komentowania i zadawania pytań.

Doroczne spotkanie lekarzy kardiologów, kardiochirurgów, rezydentów, pielęgniarek oraz przedstawicieli polskiego przemysłu medycznego poświęcone było w tym roku leczeniu chorób strukturalnych serca, zaawansowanej choroby wieńcowej i miażdżycy oraz praktycznemu zastosowaniu telemedycyny w kardiologii.