III Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej

W dniach od 19 do 22 czerwca 2018 roku w Warszawie odbędzie się III Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej New Horizons in Personalized Medicine.

Organizatorami wydarzenia są Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i European Alliance for Personalized Medicine

Tradycję Letniej Szkoły zapoczątkowała Europejska Koalicja Medycyny Personalizowanej. Konferencje TEACH (Training and Education for Advanced Clinicians and HCPs) organizowane są co roku w innym kraju, w tym roku Polsce przypadł zaszczyt organizacji spotkania młodych lekarzy.

Głównym celem Letniej Szkoły Medycyny Personalizowanej jest przekazanie wiedzy o najnowszych doniesieniach i odkryciach z zakresu medycyny personalizowanej, które w przyszłości pozwolą na lepsze rozumienie pacjentów i dobór optymalnych terapii.

Podczas 4 dni trwania Szkoły jej uczestnicy wezmą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez najwyższej klasy specjalistów z Polski i Europy z zakresu m.in.: radiologii, onkologii, hematoonkologii, biologii molekularnej i diagnostyki molekularnej. Udział w Szkole jest bezpłatny – organizatorzy pokrywają opłatę rejestracyjną, a dla osób spoza Warszawy gwarantują nocleg. Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.

Językiem wykładowym będzie język angielski. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca 2018 roku, a liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia, jego program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej.