GUMed ponownie liderem publikacji w obszarze nauk medycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny po raz drugi został laureatem nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2018 w obszarze nauk o zdrowiu i medycznych. Tym samym Uczelnia obroniła ubiegłoroczną pozycję lidera w swojej kategorii.

Nagrodę odebrał prorektor GUMed ds. nauki prof. Tomasz Bączek podczas uroczystej gali, która odbyła się 3 grudnia br. w Warszawie w ramach konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”. Jej organizatorami byli: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Komisja Akredytacyjna i Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

– To ogromne wyróżnienie i zasługa całej społeczności akademickiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także potwierdzenie, że nasza Uczelnia jest ważnym ośrodkiem badawczym na mapie kraju i świata, w którym tworzy się wartościowe publikacje na najwyższym poziomie – mówił prof. Bączek. – Trudno jest zdobyć pozycję lidera, ale jeszcze trudniej jest ją utrzymać. Tym bardziej cieszy tegoroczny sukces, odniesiony pomimo silnej konkurencji, dzięki ustaleniu właściwych priorytetów i celów strategicznych.

Nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders Award przyznawana jest od 2016 r. Jej intencją jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze prace naukowe mają największy wpływ na rozpoznawalność polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowe i ich umiędzynarodowienie. Kapituła Nagrody brała pod uwagę wzrost liczby publikacji w uznanych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dziedzinie. Wyróżnienia przyznano w 6 kluczowych kategoriach: nauki rolnicze i przyrodnicze – Uniwersytet Rzeszowski, nauki inżynieryjne i techniczne – Uniwersytet Zielonogórski, nauki humanistyczne – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, nauki ścisłe – Uniwersytet Warszawski i nauki społeczne – Politechnika Śląska.

źródło: GUMed