GIF wycofał lek stosowany w onkologii

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu lek stosowany w zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości.

Chodzi o Desinobon (Acidum zoledronicum) 4 mg/5 ml w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji o numerze serii PQ0629 i dacie ważności 31.03.2020 r.

Podmiotem odpowiedzialnym za lek jest Alvogen IPCo S.a.r.l.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Powodem wycofania z obrotu ww. serii był brak spełnienia wymagań jakościowych.

Substancją czynną w leku Desinobon jest kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Kwas zoledronowy działa przez wiązanie się z tkanką kostną i opóźnianie szybkości przebudowy kości. Jest stosowany: w zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości (rozsiew nowotworu z pierwotnego miejsca występowania do kości); w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów, w przypadkach, kiedy stężenie jest zwiększone z powodu obecności nowotworu.

Źródło: GIF