Gdańsk: pierwsza przezcewnikowa naprawa zastawki mitralnej

Pierwszy w północnej części Polski zabieg przezcewnikowej nieoperacyjnej naprawy zastawki mitralnej (MitraClip, Abbott) przeprowadzono w Klinicznym Centrum Kardiologii UCK kierowanym przez prof. Grzegorza Raczaka (p.o. prof. Marcin Gruchała). Pacjentem był 57-letni mężczyzna z ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej.

Zabieg w sali Pracowni Kardiologii Inwazyjnej przeprowadzili: dr Michał Chmielecki i dr Dariusz Ciećwierz. Przezprzełykowe badanie echokardiograficzne w trakcie zabiegu prowadzili: dr Rafał Gałąska i prof. Marcin Fijałkowski. Merytoryczne wsparcie w trakcie zabiegu zapewnił prof. Piotr Szymański z Instytutu Kardiologii w Warszawie. Za znieczulenie pacjenta odpowiedzialna była dr Anna Dylczyk-Sommer.

Po wybudzeniu ze znieczulenia ogólnego pacjent został przekazany na oddział kardiologii, gdzie w 2 dobie po zabiegu w pełni sił został poddany wczesnej rehabilitacji. Ciężka niedomykalność zastawki mitralnej prowadzi do uszkodzenia lewej komory i niewydolności serca. Przezskórna korekcja niedomykalności mitralnej stanowi alternatywę dla leczenia operacyjnego szczególnie w grupie chorych o dużym ryzyku operacyjnym.

Technologia MitraClip naśladuje metodę Alfieriego stosowaną w kardiochirurgii, która polega na złączeniu części przedniego i tylnego płatka zastawki mitralnej specjalną zapinką, w efekcie czego powstaje podwójne światło ujścia mitralnego. Wykonanie zabiegu z zastosowaniem technologii MitraClip jest możliwe w warunkach kliniki kardiologii i sali zabiegowej kardiologii interwencyjnej bez konieczności otwierania klatki piersiowej i stosowania krążenia pozaustrojowego. Zabieg wykonuje z dostępu przez żyłę udową i wiąże się jedynie z niewielkim nacięciem skóry w okolicy pachwin