Farmaceuci pozytywnie o nowej inicjatywie Polpharmy

Naczelna Izba Aptekarska wydała oświadczenie, w którym doceniła inicjatywę Polpharmy, realizowaną we współpracy z farmaceutami, dotyczącą zmiany oznaczeń na opakowaniach leków wydawanych na receptę.

Polpharma, która poinformowała, iż w porozumieniu i we współpracy z farmaceutami, opracowała system oznaczeń opakowań leków Rx, mający na celu zwiększenie czytelności opakowań.

Nowe opakowania leków uwzględniają postulaty środowiska aptekarzy i były konsultowane z farmaceutami na każdym etapie projektu – między innymi w trakcie pilotażu, polegającego na obserwacji pracy z nowymi opakowaniami w wybranych aptekach zlokalizowanych w Warszawie, Lublinie, Gdańsku i Poznaniu. Badania uwzględniały sposób rozkładania opakowań na półkach i w szufladach, zmienność oświetlenia, czy też charakter samej apteki.

Nowe opakowania polskiego producenta zawierają szereg udogodnień i innowacji, począwszy od doboru czytelniejszej czcionki i zwiększenia wielkości nazwy, po zastosowanie podwójnej kolorystyki oznaczającej dawkę (specyficznej dla każdego leku osobno) oraz oznaczającej grupę terapeutyczną.  Dodatkowo na wybranych opakowaniach pojawiają się piktogramy określające zastosowanie poszczególnych leków, zgodne z wytycznymi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Najważniejsze informacje będą widoczne na co najmniej trzech ściankach, tak aby opakowania były łatwo rozpoznawalne w szufladach aptecznych różnego typu. Na pudełkach przygotowane są również tzw. okienka komunikacyjne, umożliwiające farmaceutom zanotowanie dawek wskazanych przez lekarza w recepcie, która zostaje w aptece.

„W naszej ocenie projekt opakowań przygotowany przez polskiego producenta leków zminimalizuje ryzyko pomyłek przy wydawaniu leków, zwiększy bezpieczeństwo pacjentów, a także podniesie komfort pracy samych farmaceutów, udzielających w aptekach 2 miliony fachowych porad dziennie” – ocenia Naczelna Izba Aptekarska.

Produkty Grupy Polpharma w nowych opakowaniach powinny być dostępne na rynku w drugiej połowie 2018 roku.