Dyskutują o alergii na pokarmy u dzieci

Specjaliści gastroenterologii i alergologii z wiodących ośrodków naukowych w Polsce wygłoszą wykłady i poprowadzą zajęcia podczas dwudniowej konferencji naukowej w Ostródzie.


fot. Szpital Dziecięcy w Olsztynie
 „Alergia na pokarmy u dzieci. Aktualny stan wiedzy. Standardy postępowania” to temat konferencji, która odbędzie się 15-16 maja br. w Ostródzie. Organizatorami tego wydarzenia są sekcja Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.
Program konferencji obejmuje aktualne problemy z zakresu patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki oraz leczenia alergii na pokarmy u dzieci i młodzieży. Prócz tradycyjnych wykładów podsumowujących najnowszą wiedzę, przewidziane są praktyczne warsztaty dotyczące technik wykonania i interpretacji testów alergicznych u dzieci. Zaplanowano także dyskusje okrągłego stołu prowadzące do ustalenia wytycznych postępowania w wybranych sytuacjach klinicznych związanych z alergią na pokarmy.Gościem specjalnym konferencji będzie profesor Anna Nowak-Węgrzyn z Icahn School of Medicine Jaffe Food Allergy Institute w Nowym Jorku, światowy autorytet w dziedzinie alergii na pokarmy.

„W ostatnich dekadach notuje się wzrost zapadalności na alergie pokarmowe, co wiąże się między innymi z oddziaływaniem różnorodnych czynników środowiskowych, w tym poprawy warunków życia społeczeństwa zachodniego i zmiany sposobu odżywiania. Jednym z ważniejszych problemów jest możliwość zapobiegania wystąpienia alergii na pokarmy, czyli tak zwana prewencja pierwotna. Liczne badania prowadzone są także w celu poznania mechanizmów reakcji alergicznych oraz skutecznych metod leczenia alergii na pokarmy” – podkreśla prof. Elżbieta Jarocka-Cyrta, kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.