Dyrektor Szpitala “na Banacha” odwołana

Rektor prof. Mirosław Wielgoś odwołał z dniem 2 lipca Panią mgr Ewę Marzenę Pełszyńską  ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tymczasowo stanowisko to rektor powierzył Piotrowi Nowickiemu.

Odwołanie odbyło się po uzyskaniu w dniu 29 czerwca 2018 roku pozytywnej opinii Rady Społecznej Szpitala. Warunki dalszego zatrudnienia Pani mgr Ewy Marzeny Pełszyńskiej zostaną ustalone po jej powrocie ze zwolnienia lekarskiego.

W związku z odwołaniem dotychczasowego Dyrektora SPCSK oraz wobec konieczności zapewnienia – w ramach kontroli i nadzoru – prawidłowego działania podmiotu leczniczego, do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora SPCSK, 3 lipca 2018 roku Rektor powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Panu Piotrowi Nowickiemu – Pełnomocnikowi Rektora ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych i organizacji onkologii klinicznej WUM. Zastępcy Dyrektora SPCSK pozostają na swoich dotychczasowych stanowiskach.

źródło: WUM