Dr Michał Tomczyk odznaczony medalem im. Ignacego Łukasiewicza

Dr hab. Michał Tomczyk, kierownik Zakładu Farmakognozji, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego UMB został odznaczony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, najwyższym honorowym odznaczeniem ustanowionym w 1967 r., medalem imienia Ignacego Łukasiewicza.

Medal nadaje się członkom Towarzystwa za wybitne zasługi dla Towarzystwa, osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe oraz społeczne w dziedzinie farmacji. Uroczystość nadania medalu zbiegła się z obchodzonym w tym roku 70-leciem istnienia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.