Dr Michał Kaliszan na czele Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku

Dr hab. Michał Kaliszan, adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej GUMed został wybrany na przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. Wybór odbył się 22 marca br.

Do zadań Sądu Lekarskiego należy m.in. rozpatrywanie wniosków Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) o ukaranie w sprawach dotyczących przewinień zawodowych lekarzy, rozpatrywanie zażaleń na postanowienia OROZ o odmowie wszczęcia bądź o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, a także zasadności protestów wyborczych dotyczących wyborów do organów Izby Lekarskiej.

Szczegółowe informacje o działalności sądu można znaleźć na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.