Dr Kuźmierkiewicz Ambasadorem GUM-ed

Dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, został uhonorowany tytułem Ambasadora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 70-letniej historii gdańskiej uczelni, ten prestiżowy tytuł został przyznany po raz pierwszy.

fot.youtube

Wręczając dyplom potwierdzający jego nadanie prof. Marcin Gruchała, Rektor GUM powiedział, że ten honorowy tytuł jest dowodem uznania i podziękowania dla dr. Wojciecha Kuźmierkiewicza za promocję uczelni. Wpis dr. Wojciecha Kuźmierkiewicza, otwiera Księgę Pamiątkową Ambasadora Gdańskiego Uniwersytetu.

Ambasadorem, zgodnie z regulaminem tytułu, może zostać wyłącznie „absolwent uczelni odnoszący znaczące sukcesy w nauce, kulturze, polityce oraz w innych dziedzinach uznanych za nobliwe i w swojej codziennej działalności aktywnie promuje uczelnię”.

Dr Wojciech Kuźmierkiewicz zawodowo był związany z uczelnią przez ponad 20 lat. Tutaj na Wydziale Farmaceutycznym zdobywał stopnie naukowe.  Jednak w 1992 roku zostawił naukę dla polityki i został wiceministrem i podsekretarzemstanu w resorcie zdrowia. Tę funkcję udanie pełnił przez 6 kolejnych lat. Z polityki przeszedł do przemysłu, podjął pracę w Polpharmie.

Szerszej publiczności znany jest z zaangażowania w działalność na rzecz krajowego przemysłu farmaceutycznego, rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych, i naprawę systemu ochrony działał w zarządzie Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i jego odpowiednika na poziomie europejskim (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków Generycznych). Od momentu powołania w 2001 r. jest prezesem zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy.

Dzisiaj dr Wojciech Kuźmierkiewicz uznawany za wybitnego eksperta w dziedzinie prawa farmaceutycznego, polityki lekowej, refundacji, chętnie zapraszany w tej roli do dyskusji zarówno poświęconych reformie ochrony zdrowia, jak i np. o finansowaniu badań naukowych, zakładaniu spinoffów i startupów medycznych czy planowanym zmianom w organizacji prac naukowych na uczelniach. Jest ciągle otwarty na nowe wyzwania, wspiera i popiera innowatorów w nauce, wynalazców, pasjonatów nauk różnych i to bez względu na wiek. Jest jurorem w kilku konkursach dla całkiem młodych wynalazców, odkrywców, których celem jest promocja ich prac w całkiem dorosłym świecie i zdobycie finansowania na realizację ich projektów.