Doktoranci mają swoje Forum

jr

Powstało Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM). Przedsięwzięcie ma na celu współpracę, integrację i reprezentowanie środowiska młodych naukowców z uczelni medycznych.

Przewodniczącym DFUM został lek. Mateusz Kowalczyk z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a jego zastępcami mgr Anna Kuklińska z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz mgr Wojciech Stemplowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. fot. gumed.edu.pl
Inicjatorem wydarzenia był obecny pełnomocnik Zarządu ds. Uczelni Medycznych Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Swoją obecnością wydarzenie uświetnił prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – prof. Tomasz Kostka oraz Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Członkami Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych zostały następujące uczelnie:

•    Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
•    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
•    Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
•    Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
•    Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
•    Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
•    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
•    Gdański Uniwersytet Medyczny.

Jednocześnie delegaci wybrali władze DFUM na dwuletnią kadencję: rzewodniczącym DFUM został  lek. Mateusz Kowalczyk z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a jego zastępcami mgr Anna Kuklińska z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz mgr Wojciech Stemplowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy.