Dodatkowe kilogramy nie bez konsekwencji dla dziecięcego serca

HD

U otyłych dzieci ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego jest nawet sześciokrotnie wyższe niż u ich rówieśników o prawidłowej masie ciała – przekonywali podczas kongresu ESC kardiolodzy z Niemiec.

Coraz więcej dzieci na świcie jest otyłych i jednocześnie cierpi na nadciśnienie tętnicze. fot. Flickr (CC BY-SA 2.0)
Naukowcy z Norymbergii przeanalizowali dane uzyskane od 22 051 dzieci i nastolatków objętych programem Prevention Education Program Family Heart Study w latach 1994-2008. W trakcie obserwacji naukowcy mierzyli dzieciom ciśnienie krwi, obwód talii, obwód pasa do oceny wskaźnika WHTR (Waist to Hip Ratio mierzącego stosunek obwodu talii do bioder), grubość fałdu skórnego oraz wskaźnik zawartości tłuszczu.Naukowcy odkryli, że w porównaniu do dzieci o prawidłowej masie ciała, ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego u dzieci z nadwagą i otyłością było zdecydowanie większe – 1,6-krotnie wyższe u chłopców z nadwagą, 2,4-krotnie wyższe u chłopców z otyłością oraz 1,8-krotnie wyższe u dziewcząt z nadwagą i 3,3-krotnie wyższe u dziewcząt z otyłością. Naukowcy podkreślili fakt silnej korelacji pomiędzy ryzykiem nadciśnienia a niekorzystnym wzorcem zawartości tłuszczu w organizmie.

W ocenie badaczy, zwiększone ryzyko nadciśnienia u dziewcząt wynikało m.in. z podwyższonej grubości fału skórnego oraz bardziej zaznaczonej otyłości brzusznej. W ocenie prof. Petera Schwandt z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium-Norymbergii, proste wskaźniki związane z otyłością oraz otyłością brzuszną są istotnymi markerami wskazującymi na rozwijające się nadciśnienie i już występujące nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży.