Do MZ spływają listy wsparcia dla Krajowej Sieci Onkologicznej

Przedstawiciele pacjentów onkologicznych, towarzystw naukowych, konsultanci krajowi, specjaliści onkologii, dyrektorzy szpitali klinicznych i centrów onkologii wystosowali do Ministra Zdrowia stanowiska w sprawie poparcia dla Krajowej Sieci Onkologicznej.

Zarówno pacjenci, jak i eksperci podkreślają, że pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna i nieefektywna opieka onkologiczna w Polsce wymaga podjęcia zdecydowanych działań. „Polscy pacjenci onkologiczni od wielu lat są zagubieni w chaotycznym systemie opieki zdrowotnej, co wydłuża czas diagnostyki i postawienia właściwego rozpoznania, a tym samym znacząco pogarsza rokowania chorych” – wskazują w swoim stanowisku pacjenci. Eksperci podkreślają, że projektowana struktura organizacyjna uporządkuje ścieżkę pacjenta, wprowadzi kontrolę jakości, poprawi wyniki leczenia oraz efektywność kosztową. Przykładem jest modelowa ścieżka leczenia raka płuca w centrum onkologii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie istnieje możliwość prowadzenia specjalistycznej diagnostyki obrazowej i inwazyjnej raka płuca, a także skojarzonego leczenia tego nowotworu i rehabilitacji po zakończonej terapii. Lekarze są zgodni, co do tego, że Krajowa Sieć Onkologiczna stanowi krok w dobrym kierunku dla prawidłowej organizacji opieki onkologicznej, w tym w zintegrowaniu lekarzy różnych dziedzin, których współdziałanie jest niezbędne dla osiągnięcia jak najlepszy wyników leczenia.

Autorzy stanowisk w sprawie poparcia Krajowej Sieci Onkologicznej:

 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych – Zarząd Główny
 • Polskie Towarzystwo Onkologiczne – Zarząd Główny
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
  Prof. Wojciech Wysocki – Prezes
  Prof. Piotr Rutkowski – Sekretarz
  Prof. Arkadiusz Jezierski – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (skan zostanie dołączony)
  Prof. Piotr Wysocki – Prezes
  Prof. Maciej Krzakowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej
 • Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej
  Prof. Jacek Fijuth – Prezes
 • Szymon Chrostowski – członek Krajowej Rady ds. Onkologii (skan zostanie dołączony)
 • Prof. Janusz Kowalewski – torakochirurg, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
  Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
 • Prof. Andrzej Marszałek – konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii
 • Prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc,
  Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
 • Andrzej Woźny – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc (skan zostanie dołączony)
 • Zrzeszenie Centrów i Instytutów Onkologicznych – 18 członków

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego:

 • Dr n.med. Joanna Didkowska
 • Prof. dr hab. Jacek Fijuth
 • Prof. dr hab. Stanisław Góźdź
 • Prof. dr hab. Andrzej Kawecki
 • Prof. dr hab. Maciej Krzakowski
 • Dr n. med. Aleksandra Łacko
 • Dr hab. Adam Maciejczyk
 • Prof. dr hab. Piotr Rutkowski
 • Prof. dr hab. Ewa Sierko
 • Dr n. med. Agata Szulc
 • Prof. dr hab. Jan Walewski
 • Prof. dr hab. Wojciech Wysocki

Członkowie Zrzeszenia:

 • Marek Działoszyński – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze
 • Dr Konrad Dziobek – Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu o. w Krakowie
 • Krystyna Futyma – Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Gen. dyw. prof. dr hab. Grzegorz Gierelak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 • Dr hab. Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
 • Tomasz Kondraciuk – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie
 • Marcin Jędrychowski – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (członek wspierający)
 • Prof. dr hab. Janusz Kowalewski – Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy
 • Jakub Kraszewski – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Gdańsku
 • Dr Jerzy Kuliński – Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Julian Malicki – Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii
 • Krystyna Pieczyńska – Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
 • Jolanta Sobierańska- Grenda – Dyrektor Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni
 • Wojciech Szrajber – Dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi
 • Prof. dr hab. Krzysztof Składowski – Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu o. w Gliwicach
 • Prof. dr hab. Jan Walewski – Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
 • Dr Lech Wędrychowicz – Dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku Białej
 • Witold Wiśniewski – Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie