Dieta kluczem w prewencji schorzeń sercowo-naczyniowych

HD

Brytyjscy badacze są zgodni – spożywanie świeżych owoców każdego dnia może w istotny sposób – o 25-40 proc.- zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Im więcej owoców w diecie, tym mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. fot. Pixabay
W trakcie tegorocznego kongresu ESC dużo miejsca poświęcono profilaktyce chorób serca. Jedną z ciekawych analiz były badania przeprowadzone przez dr Huaidong Du z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Podjęła się ona analizy danych ponad 450 tys. pacjentów z Chin (pochodzili oni z 5 wsi oraz 5 miast).

Początkowo pacjenci zostali poproszeni o określenie swoich nawyków żywieniowych oraz ilości owoców zjadanych średnio podczas miesiąca i tygodnia. Na tej podstawie zostali oni pogrupowani na 5 kategorii: pacjentów nigdy nie jedzących owoców, jedzących je raz w miesiącu, 1-3 razy w tygodniu, 4-6 razy w tygodniu oraz spożywających owoce codziennie.

W trakcie 7 lat obserwacji stwierdzono incydenty sercowe u 19300 pacjentów oraz 19689 przypadków udaru – z czego 14 688 było udarami niedokrwiennymi, natomiast pozostałe 3562 były udarami krwotocznymi.

Dr Huaidong Du i jej zespół odkryli, że osoby jedzące owoce codziennie miały blisko 25-40 proc. niższe ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, w porównaniu do tych osób, które owoców nie jadły w ogóle. Ryzyko to było niższe o 15 proc. w odniesieniu do choroby niedokrwiennej serca, o 25 proc. w odniesieniu do udaru niedokrwiennego i o 40 proc. niższe w przypadku udaru krwotocznego. Co więcej, im większe porcje owoców były konsumowane, tym bardziej wpływało to na obniżenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.