Dabigatran lepszy niż warfaryna

jr

Leczenie dabigatranem wywiera korzystny wpływ na pogarszanie się czynności nerek w porównaniu z warfaryną – potwierdza badanie RE-LY. Jego wyniki ogłoszono podczas zjazdu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie.

Z najnowszych badań wynika, że długotrwałe leczenie dabigatranem u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca (niezastawkowym migotaniem przedsionków) jest korzystniejsze niż leczenie warfaryną. fot. Archiwum
Nowe dane potwierdzają, że długotrwałe leczenie dabigatranem u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca (niezastawkowym migotaniem przedsionków) jest korzystniejsze niż leczenie warfaryną w odniesieniu do pogarszania się z czasem czynności nerek.

„Dane te potwierdzają, że dabigatran to dobra opcja terapeutyczna do długotrwałego stosowania u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków” – stwierdził prof. Michael Böhm, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Saary (Homburg/Saar, Niemcy). „Przedstawione wyniki badania RE-LY® mogą mieć szczególne znaczenie dla pacjentów z NVAF i chorobami współistniejącymi, które negatywnie wpływają na ich czynność nerek, takimi jak cukrzyca oraz dla pacjentów ze źle kontrolowanym leczeniem antagonistą witaminy K. Przy długotrwałym stosowaniu dabigatranu tacy pacjenci mogą odnosić dodatkowe korzyści”.

Dane przedstawione podczas sesji zjazdu ESC 2014 poświęconej najnowszym doniesieniom uzyskano z analizy wstępnej post hoc wyników badania RE-LY® z udziałem ponad 18.000 pacjentów.
Wyniki wskazują, że czynność nerek pogarszała się szybciej u pacjentów otrzymujących warfarynę niż dabigatran. Dla obu dawek dabigatranu: 110 mg lub 150 mg dwa razy na dobę, po 30 miesiącach różnica w porównaniu z warfaryną była istotna, a wzorzec zmian podobny w różnych podgrupach pacjentów otrzymujących dabigatran. U pacjentów, u których leczenie warfaryną było źle kontrolowane, a wartość wskaźnika INR (International Normalized Ratio) pozostawała przez dłuższy czas powyżej zakresu wartości zalecanych (INR 2-3), czynność nerek pogarszała się wyraźnie szybciej niż u pacjentów otrzymujących dabigatran. Pacjenci z cukrzycą, u których ryzyko rozwoju chorób nerek jest ogólnie wysokie, byli szczególnie wrażliwi na działanie warfaryny, a pogorszenie czynności nerek następowało u nich szybciej niż u pacjentów z NVAF, którzy nie chorowali na cukrzycę. To samo spostrzeżenie odnosiło się do pacjentów wcześniej leczonych warfaryną. Również u tych pacjentów stosowanie dabigatranu było korzystniejsze niż stosowanie warfaryny.