CyberKnife w CO w Warszawie

Radiochirurgia CyberKnife – jedna z nowoczesnych technologii medycznych w leczeniu chorych na nowotwory jest dostępna dla pacjentów w Centrum Onkologii w Warszawie.

Od 23 kwietnia br. zgodnie z zawartą umową o współpracy wieliszewski Instytut Centrum Cybenetycznej  świadczyć będzie usługi dla pacjentów Centrum Onkologii w Warszawie.

„Instytut Chirurgii Cybernetycznej w Wieliszewie od ponad trzech lat świadczy usługi radiochirurgii CyberKnife. Nasz zespół specjalistów wykonał dotychczas ponad 300 zabiegów. Współpraca obu placówek to możliwość połączenia kompetencji: doświadczenia lekarzy Instytutu oraz specjalistów onkologów z Centrum Onkologii w Warszawie. Ta współpraca to również gwarancja wymiernych korzyści dla pacjentów onkologicznych” – podkreśla Stefania Parkoła, prezes ICC.

Obecnie w Polsce istnieją trzy ośrodki, które mają doświadczenie w zabiegach radiochirurgii onkologicznej przy użyciu technologii noża cybernetycznego, tj. Centrum Onkologii w Gliwicach, Instytut Chirurgii Cybernetycznej (ICC) w Wieliszewie pod Warszawą oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

Od kwietnia 2015 roku radiochirurgia Cyberknife, która pozwala na leczenie w trybie ambulatoryjnym wybranych nowotworów, znajduje się w koszyku świadczeń NFZ. W czasie jednej sesji można napromieniać nawet kilka ognisk nowotworowych, przy niskim ryzyku powikłań. Cyberknife jest technologią do potencjalnego zastosowania dla pacjentów z guzami niedostępnymi lub trudno dostępnymi chirurgicznie w mózgu, płucach, wątrobie, prostacie czy trzustce. Szczególna zaleta technologii CyberKnife, w związku z wysoką precyzją tego urządzenia, występuje w przypadkach lokalizacji guza w pobliżu tzw. narządów krytycznych, czyli szczególnie ważnych życiowo.