Coraz więcej zawałów

Od około roku obserwujemy wzrost liczby pacjentów z zawałami serca oraz chorych na niewydolność serca. Niewątpliwie jest to wynik obniżenia wycen świadczeń w kardiologii.

O trudnej sytuacji w organizowaniu leczenia zawału rozmawiali specjaliści podczas jedenastej konferencji Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych (SZKI) „Interventional CardioVascular Forum (ICVF)”, która odbyła się w dniach 22-23 marca w Ustroniu.

„Doszło do sytuacji, kiedy mamy środki na leczenie powikłań chorób serca, a nie mamy na zapobieganie im. Rokowania pacjentów w takich przypadkach są bardzo złe. Przekłada się to na wzrost śmiertelności sercowo-naczyniowej w Polsce” – mówił prof. dr hab. Paweł Buszman, prezes Zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS).

Uczestnicy Konferencji debatowali też o problemie niedoboru kadr medycznych, z którym muszą mierzyć się na co dzień. Obniżenie wycen w kardiologii spowodowało bowiem, że wielu lekarzom bardziej opłaca się pracować w placówkach POZ niż dyżurować w szpitalach, w związku z czym w tych ostatnich brakuje personelu – zauważył na przykładzie kierowanej przez siebie Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki. Przekłada się to na spadek dostępności usług kardiologicznych i mniejszą liczbę wykonywanych zabiegów, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu liczby zawałów serca i wzrostu liczby chorych z niewydolnością serca. Jest to prosta droga do zwiększenia śmiertelności wśród Polaków, ponadto niesie to negatywne skutki finansowe, zarówno dla systemu opieki zdrowotnej, jak i całej gospodarki – podsumował prof. dr hab. Paweł Buszman.

Doroczne spotkanie lekarzy kardiologów, kardiochirurgów, rezydentów, pielęgniarek oraz przedstawicieli polskiego przemysłu medycznego poświęcone było w tym roku leczeniu chorób strukturalnych serca, zaawansowanej choroby wieńcowej i miażdżycy oraz praktycznemu zastosowaniu telemedycyny w kardiologii. Ponadto podczas konferencji transmitowano na żywo zabiegi sercowo-naczyniowe, dzięki czemu jej uczestnicy mogli w praktyce poznać specjalistyczne metody i techniki leczenia chorób strukturalnych serca.