Co z podstawową opieką zdrowotną od 1 października?

30 września bieżącego roku upływa termin obowiązywania umów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej! W związku z tym, że zaplanowane na drugą połowę września negocjacje z NFZ do tej pory nie doszły do skutku, lekarze i świadczeniodawcy skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia zwrócili się do Prezesa NFZ Andrzeja Jacyny o pilną informację na temat sposobu zabezpieczenia świadczeń z zakresu poz od 1 października 2018 roku.

Warunki kontraktowania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej w IV kwartale 2018 roku były tematem spotkania przedstawicieli Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, które odbyło się 22 sierpnia w Centrali NFZ.

PPOZ zaproponowało zmianę sposobu finansowania podstawowej opieki zdrowotnej, tzn. podwyższenie stawki bazowej lekarza poz od 1 października br. do 13,75 złotych miesięcznie, a w ciągu roku do 15 złotych miesięcznie.

Ważną kwestią były e-zwolnienia, które według PPOZ – od 1 grudnia powinny być wystawiane fakultatywnie (według możliwości danej placówki), przy jednoczesnym wprowadzeniu dodatkowej gratyfikacji dla placówek, które podejmą się tego zadania, wystawiających e-ZLA, w postaci ryczałtu doliczonego do stawki kawitacyjnej – co pozwoli doposażyć placówkę sprzętowo, zainstalować odpowiednie łącza internetowe (o ile są dostępne) oraz zatrudnić dodatkowo osobę do pomocy i utrzymać system w stałej gotowości.

Prezes NFZ Andrzej Jacyna poinformował, że trwają rozmowy z Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Finansów na temat możliwości uruchomienia dodatkowych środków z funduszu zapasowego m.in. na pokrycie wzrostu nakładów na podstawową opiekę zdrowotną w poz w IV kwartale bieżącego roku. Prezes NFZ jednocześnie wyraził nadzieję, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta do połowy września.

Strony spotkania zadeklarowały chęć kontynuowania rozmów na temat warunków realizacji umów od 1 października br, a kolejne spotkanie zaplanowano po 16 września.

– Termin obowiązywania naszych umów niebawem minie, a do tej pory nie doszło do zadeklarowanych negocjacji. W takiej sytuacji zwracamy się do Prezesa NFZ Andrzeja Jacyny o pilne poinformowanie, w jaki sposób Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza zabezpieczyć świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej po 30 września – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.