Chorzy nie lubią, gdy lekarz używa komputera podczas wizyty

W związku z postępującą informatyzacją służby zdrowia badacze z University of Texas MD Anderson Cancer Center przeprowadzili badanie, w którym oceniali wpływ używania komputera na komunikację lekarz-pacjent.

120 chorym na zaawansowane nowotwory zaprezentowano filmy przedstawiające aktora grającego lekarza, spisującego podczas wizyty lekarskiej dane odręcznie lub na komputerze. Po każdej ze scen badani wypełniali kwestionariusz oceniający zdolności komunikacyjne, empatię oraz profesjonalizm lekarza. Zaznaczali również, która forma komunikacji bardziej im odpowiada.

72% uczestników badania wolałoby, aby lekarze prowadzili notatki odręcznie. Lekarz, który nie używał komputera był uznawany za bardziej profesjonalnego, o wyższych zdolnościach komunikacyjnych i większej empatii.

źródło: meetinglibrary.asco.org, onkoserwis