Centrum Medycyny Nieinwazyjnej GUMed z pierwszymi pacjentami

Trwają przeprowadzki jednostek do budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej GUMed (CMN). Jako pierwsze do nowej lokalizacji przeniesione zostały: Klinika Hematologii i Transplantologii oraz Centralne Laboratorium. Aktualnie trwa przeprowadzka klinik mieszczących się dotychczas w nieruchomości przy ul. Klinicznej 1a.

Do nowoczesnych sal w budynku CMN przeniesiono dotąd Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Alergologii. Do końca stycznia 2019 r. funkcjonowanie w budynku przy ul. Smoluchowskiego rozpoczną jeszcze: Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej.

Zgodnie z harmonogramem w pierwszej połowie lutego br. przeniesione zostaną: Klinika Położnictwa, Klinika Neonatologii, jak również Regionalne Centrum Nadciśnienia Tętniczego. Natomiast w drugiej połowie lutego i na początku marca do budynku CMN trafią następujące jednostki: Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej, Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Kliniki Kardiologii, Zakład Medycyny Nuklearnej, Klinika Pneumonologii, Klinika Alergologii oraz Zakład Radioterapii Kliniki Onkologii i Radioterapii.

W pierwszych tygodniach marca 2019 r. zaplanowana jest także przeprowadzka Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii.