Fakty

Więcej zadań, mniej pieniędzy

Pomimo wyznaczania nowych zadań dla lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej, przy braku kadr, w procedowanych obecnie zmianach planu finansowego NFZ dotyczących rozdysponowania dodatkowych środków całkowicie pomija się podstawową opiekę zdrowotną

Fakty

Maleje liczba krwiodawców

W porównaniu z rokiem poprzednim liczba krwiodawców zmniejszyła się o 9,4 tys. osób. Aby zapobiec dalszemu zmniejszaniu się tej liczby i utrzymania bezpieczeństwa zdrowia publicznego niezbędne jest promowanie krwiodawstwa i rzetelnej wiedzy