Prawo

Opracują standardy opieki nad seniorem

Odbyło się posiedzenie dotyczące projektu: „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”. Od lipca 2017 realizowany jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych