PEDIATRIA

Lekarz w obliczu poronienia

Ginekolog jest najczęściej pierwszą osobą, która dowiaduje się o poronieniu i przekazuje tę informację kobiecie. Od tego, w jaki sposób przekaże diagnozę i przestawi plan działań zależy, jak kobieta przejdzie