PEDIATRIA

Poród w wodzie bezpieczny

Narodziny w wodzie nie niosą za sobą zwiększonego niebezpieczeństwa dla noworodków – wynika z publikacji “Journal of Midwifery and Women’s Health”. Rodzenie w wodzie na całym świecie zyskuje coraz większą

PEDIATRIA

Antybiotyki a choroby reumatoidalne

U dzieci leczonych antybiotykami wykryto blisko dwukrotnie większe ryzyko zachorowania na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – donoszą na łamach Pediatrics amerykańscy badacze. Blisko jedna czwarta przepisywanych dzieciom antybiotyków ordynowana jest

PEDIATRIA

Wynalazek na poparzony przełyk

Prof. dr hab. n. med. Marek Woynarowski, kierownik Pracowni Diagnostyki Gastroenterologicznej IPCZD uzyskał patent dla urządzenia, które pomaga w leczeniu i dalszym funkcjonowaniu pacjentów po chemicznym oparzeniu przełyku substancjami żrącymi.

PEDIATRIA

Stop meningokokom!

Średnia częstość nosicielstwa meningokoków w Polsce wynosi ok. 10-25 proc. Zachorowalność w ciągu roku nie jest co prawda bardzo duża (waha się od 200 do 400 przypadków), jednak śmiertelność choroby