Kariera

Patent dla naukowców GUMed

Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek “Test diagnostyczny do identyfikacji potencjału chorobotwórczego szczepów z rodzaju Enterococcus”. Twórcami wynalazku są: dr hab. Tomasz Jarzembowski, dr Katarzyna Wiśniewska

Fakty

Prof. Edward Malec z tytułem honoris causa

Prof. Edward Malec, wybitny polski chirurg dziecięcy i kardiochirurg, został wyróżniony tytułem doktora honoris causa przez Państwowy Uniwersytet Medyczny w Odessie, gdzie pełni funkcję profesora wizytującego. Jako pierwszy kardiochirurg przeprowadził

Fakty

Wręczono prestiżowe nagrody naukowe

Podczas uroczystej gali w Filharmonii Narodowej wręczono prestiżowe nagrody naukowe: Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz, po raz pierwszy, nagrodę AgroBioTop Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii