KARDIOLOGIA

Miłość jest zdrowa

Miłość chroni przed chorobami, poprawia odporność oraz pomaga w walce ze stresem. Zgodnie z badaniami amerykańskich kardiologów, poza aktywnością fizyczną i zdrową dietą, niezwykle ważny wpływ na serce mają również

KARDIOLOGIA

Nadciśnienie tętnicze dotyka już dzieci!

Badania epidemiologiczne prowadzone w wielu krajach, w tym również w Polsce, wskazują na gwałtowne zwiększanie się liczby dzieci i młodzieży z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego. Zazwyczaj nadciśnienie u dziecka współistnieje

KARDIOLOGIA

Sukces kardiochirurgów dziecięcych z Krakowa

Krakowscy kardiochirurdzy wszczepili 5-letniemu dziecku biologczną zastawkę płucną typu MELODY-Medtronic. Dziewczynka waży zaledwie 12 kg – to najmniejszy na świecie pacjent, któremu wszczepiono taką zastawkę, przeznaczoną do wszczepiania przeznaczyniowego. Dotychczas

KARDIOLOGIA

Telemedycyna zmienia oblicze kardiologii

Lekarze-kardiolodzy, organizacje pacjentów i przedstawiciele administracji państwowej dyskutowali w Warszawie o aspektach ekonomicznych, społecznych i prawnych wdrożenia usług telemedycznych dla pacjentów kardiologicznych. Organizatorem spotkania “Telekardiologia – szybciej, taniej, bezpieczniej”, które